Kdo skrbi, da je naj planinska pot dobro urejena pot?

Kaj so povedali markacisti PD LPP, PD Ljubljana – Matica in PD Radeče o naj planinski poti?

Letos poleti ste planinke in planinci za naj planinsko pot izbrali krožno pot Planina Blato – Planina pri Jezeru – Planina Dedno polje – Vrata (pod Zelnarico) – Prehodavci – Dvojno jezero – Štapce – Planina Ovčarija – Planina pri Jezeru – Planina Blato. Kaj je tisto, zaradi česar planinci vsaj kakšnega od odsekov naj planinske poti tako radi vključijo v svoje ture po planinah in dolinah na južni strani Triglava? Markacisti naj planinske poti pravijo, da zaradi lepote Doline Triglavskih jezer, ker je pot lepo urejena, ni prezahtevna, ima čudovite razglede, in da je svet planin svet zamolkle lepote. Mi pa dodajamo, da je razgibana in da na nobeni poti ne bomo srečali toliko jezer. In gorsko cvetje … pravi gorski arboretum.

 

Za naj planinsko pot skrbijo tri planinska društva: za odseke poti Planina Blato – Planina Dedno polje – Vrata pod Zelnarico skrbijo markacisti PD LPP, ki skrbijo tudi za odsek od Štapc do Dednega polja. Za poti na območju Prehodavcev skrbi PD Radeče, za poti po dolini Triglavskih jezer, to je od Prehodavcev (Plate) – Koče pri Dvojnem jezeru do Štapc pa PD Ljubljana - Matica.


Omenjena planinska društva imajo skupno 16 licenciranih markacistov: 5 PD LPP, 7 PD Radeče in 4 PD Ljubljana Matica.
Ker cenimo njihovo delo in nas zanima, kako poteka vzdrževanje ter kakšne so posebnosti posameznih odsekov, smo jih zaprosili za pogovor. Odzvali so se Jure Pečak in Gašper Šolinc iz PD Ljubljana - Matica, Primož Kmetič in Sašo Obolnar iz PD Radeče ter Tomaž Rusimovič iz PD LPP.

 

1. Zakaj si prav ta pot zasluži naziv naj planinska pot? Katere so tiste posebnosti poti, ki ljudi najbolj pritegnejo?


Jure Pečak in Gašper Šolinc, PD Ljubljana - Matica: Dolino Triglavskih jezer obiščejo ljudje s celega sveta. Pot je lepo urejena, poleg tega pa ni prezahtevna, se zmerno vzpenja ter ima lepe razglede.

 

Primož Kmetič in Sašo Obolnar, PD Radeče: Pot je zelo barvita. Začne se pod gozdno mejo in ima izjemne razgledne točke. Je v osrčju Triglavskega narodnega parka, ki je tudi najbolj atraktiven za planince in planinke.

 

Tomaž Rusimović, PD LPP: Pot je bila izbrana za naj pot zaradi lepot Fužinskih planin, o katerih je že pokojni Tine Mihelič (pisec planinskih vodnikov in alpinist) rekel, da so Fužinske planine svet med Pršivcem in Hribaricami, med Triglavskimi jezeri in dolino  Voj -  to je skrivnosten svet zamolkle lepote. Posebno pa izstopa dolina Triglavskih jezer, ki ima na eni strani impozanten greben od Zelnarice do Tičarice, na drugi pa greben Lepega Špičja.

2. Kateri del poti, za katerega skrbite, je najtežji za obnavljanje in vzdrževanje?


PD Ljubljana - Matica: Štapce veljajo za najtežji del poti, in sicer zato, ker melišče in plaz rušita poti. Prav tako se stopnice rušijo zaradi skupin ljudi, ki prečkajo to pot. Tudi bližnjice mimo melišča uničujejo pot.

 

PD Radeče: Naš del poti nima težjih oziroma zahtevnih delov (Prehodavci).

 

PD LPP: Najtežje je vzdrževati pot od Planine pri Jezeru, ki gre naprej do Vodnikovega doma. Pot gre čez dva prelaza: Lazovški in Mišeljski in je najdaljši del poti, ki jo vzdržujemo.

3. Kako skrbite za varnost na poti, predvsem na izpostavljenih delih kot so Štapce?


PD Ljubljana - Matica: Z izdelavo stopnic in z zaščitnimi jeklenicami.

 

PD Radeče: Na poti, ki jo oskrbujemo, ni izpostavljenosti, tako da je potrebna ustrezna oprema in nič alkohola v krvi.

 

PD LPP: Na naših poteh skoraj ni jeklenic in prepadnih področij. Največji problem je v primeru vetroloma, ker ne smemo (in ne znamo) odstraniti velikih smrek, ki padejo na planinsko pot. Dogovarjati se moramo z lastniki gozdov, kar ni vedno lahko in učinkovito. Trenutno je začasno zaprta pot od odcepa za Planino Laz do Pungrata, tako imenovana strma pot na Planino pri Jezeru, Pot Planina Blato – Planina v Lazu pa je delno očiščena, razen nekaterih smrek, ki jih ni varno prežagati (podrto drevo ima korenine tik nad potjo)  in potrebujemo traktor, da debla najprej potegne s poti.

4. Katero orodje najbolj pogosto uporabljate na poti, ki jo vzdržujete?


PD Ljubljana - Matica: Čopič, barve, klešče, za rezanje grmičevja.

 

PD Radeče: Čopiči, škarje, jeklene krtače, kramp.

 

PD LPP: Naši markacisti poleg barve in čopičev uporabljajo tudi žago ali motorko za odstranjevanje ruševja, ki zarašča pot, rovnico ali motiko za popravilo poti in odvodnjavanje poti.

5. Kako PD LPP in PD LJ Matica sodelujeta pri obnovi poti Štapce in ali greste skupaj na ogled poti?


Pd Ljubljana - Matica: Vsak do svojega križišča, saj so odseki kratki. Na ogled gremo ločeno.

 

PD LPP: Štapce so v domeni PD LJ Matica, mi vzdržujemo samo pot od Ovčarije do Štapc, zato sodelovanja v praksi še nismo imeli. Svoje poti sami pregledamo, pri tem nam pomagajo naši planinski vodniki in člani gospodarskega odbora.

6. Na kakšen način pridobivate nove, mlade markaciste med svoje vrste?


PD Ljubljana - Matica: Preko mladinskih pohodov skušamo privabljati mlade k delu markacistov. Volja zaenkrat je, bomo pa videli, če bo tudi vztrajnost.

 

PD Radeče: V društvu vidiš, kateri planinci so zagreti, in jih povabiš na delovne akcije. Potem pa se sčasoma izkaže, kdo je pripravljen postati markacist.

 

PD LPP: Nove markaciste skušamo dobiti z objavami v društvenem glasilu in na spletni strani, vendar pretiranega zanimanja ni, ker je aktivnost brezplačna (plačamo le potne stroške in dnevnico).

7. Je del poti, za katerega skrbite, potreben obnove?


PD Ljubljana Matica: Trenutno še ne. Bo pa potrebna obnove v roku dveh let, če bo na Štapcah, kjer je melišče, preveč ustvarjenih bližnjic, ki zavajajo planince na stran poti.

 

PD Radeče: Ne.

 

PD LPP: Praktično vse poti so potrebne obnove. Predvsem bi radi zamenjali vse smerne table, ki so dotrajane in nimajo vseh potrebnih podatkov (cilj poti, nadmorska višina, čas poti in naziv društva, ki vzdržuje pot). Vse to načrtujemo v naslednjem letu in upamo, da bomo tudi pomladili skupino markacistov z novimi člani, ker so nekateri postali neaktivni (vzrok so ustvarjanje družine - poroka, majhni otroci, službene obveznosti …).