Pravila in pogoji sodelovanja v igri "Gregorjev geolov"

 

1. Organizator igre (Zavarovalnica Triglav, d.d.)

Organizator igre je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1OOO Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).  Ta pravila določajo način igre GEOLOV. 

 

2. Trajanje igre

Igra poteka od 1. 5. 2019 do vključno 31. 10. 2019.

 

3. Namen igre

Namen igre je spodbujanje sodelovanja v iskanju skritega zaklada (t.i. geocaching) v sklopu akcije Očistimo gore.
Lokacije oz. podatki o lokacijah skritega zaklada so objavljene na spletni strani akcije www.ocistimogore.si.

 

4. Kako sodelovati v igri 

V igri iskanja skritega zaklada lahko sodelujejo skupine osnovnošolcev, ki iščejo skriti zaklad s pomočjo namigov, ki bodo objavljeni na spletni strani www.ocistimogore.si.

 

5. Nagrade

Vsak mesec bo v vsakem zakladu 10 praktičnih nagrad, ki jih lahko vzame sodelujoča skupina, ki je našla skriti zaklad. Prijava sodelujočih skupin ni potrebna. Praktične nagrade podari Zavarovalnica Triglav, d.d.

 

6. Splošno o igri

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko le ta igro odpove. O tem mora prek spletne strani www.ocistimogore.si obvestiti javnost. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. 

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.ocistimogore.si,  za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba pošlje poizvedbo na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Služba za korporativno komuniciranje.


7. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil pritožnika.

 

8. Pravila igre

Pravila igre so objavljena na spletni strani www.ocistimogore.si. Sodelujoči v igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

 

 

Ljubljana, 1. 5. 2019
Zavarovalnica Triglav, d.d.